Friluftsliv – Näringsverksamhet som ställer krav på produktionsresurser

Naturen har ett stort värde där intressen ibland står emot varandra. Markägaren bedriver jord- och skogsbruk. Mineralföretagen vill bryta malm eller kalksten. Besökare, enskilt eller i grupp vill njuta, plocka och pricka. Naturen är också basen för vår biologiska mångfald där både flora och fauna behöver livsbetingelser som gör att mångfalden bevaras.

I en debattartikel i DN, 2012-08-25, http://bit.ly/NuGH9n, slår Peter Fredman och Marie Stenseke fast att Sverige behöver stärka sin friluftspolitik. Detta för att vi ska kunna leva upp till den bild som finns av orörd natur och allas rätt att nyttja naturen för sin rekreation. Enligt skribenterna handlar det både om ta grepp över politikansvar och att stärka forskningen inom området.

För den svenska besöksnäringen är det också viktigt att följa diskussionen och skaffa mer kunskap om vad som händer inom både politik och forskning. Det kan man bland annat göra genom att följa det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. http://bit.ly/NuGToZ.

Friluftsliv och hantering av rekreationsområden och skydda miljöer är en internationell fråga. 2012-08-21—08-24 anordnades den sjätte internationella konferensen inom ämnet ”Mangament of Visitors in Recreational and Protected Areas” i Stockholm. Den som vill veta mer om vad som avhandlades hittar en guldgruva i konferensrapporten ”Conference proceedings”. Länken till rapporten finns överst på konferensens hemsida: http://bit.ly/OfeHIQ. Här finns godbitar som: ”Counting visitors in alpine areas”, ”Welsh seasonal habitat vulnerability mapping” och ”Trends in picking of wild berries and mushrooms in Sweden 1977-2011”

/Mats

Vad tycker du? Kommentera gärna!