Hur utvärderar du mässan: VGSVAHG-metoden?

Det är väl bara att erkänna, vi har varit där själva. Vi Gör Som Vi Alltid Har Gjort! Enkelt, smidigt, men kanske inte så mycket till analys av ett mäss-deltagande.

Hur gör vi då då?

Börja före

Oavsett om du besöker en mässa som deltagare eller utställare handlar det om att tydliggöra målen så att du efteråt kan värdera insatsen. Det finns checklistor att hitta på nätet som grund för att jobba fram egna mål. Det kan handla om

  • Antalet uppföljningsbara kontakter/kunder
  • Antalet broschyrer som delats ut
  • Antalet samtal med turoperatörer, reseagenter, journalister
  • Synlighet där branschen möts/ delta till branschens utveckling
  • Antalet kontakter med personer viktiga för ditt nätverk

Ett sätt att sätta ekonomiska mått på olika kategorier av målsättningar kan vara att titta på alternativa kostnader för att nå kunden/marknaden/målgruppen.  Genom att göra allt detta i förväg så finns det något att gå tillbaka till och jämföra med när det är dags för värdering.

Använd fingrarna på mässan

Litar du på turen?Allt ryms inte i huvudet. Se till att ha fungerande registrering av alla kontakter under mässan. De tjugo sekunder det tar att notera kundens önskemål undviker så mycket frustration när man i efterhand ska försöka minnas vad som utlovats.

Kopiera gärna upp ett kontaktformulär, eller motsvarande digitalt alternativ, som upprättas för varje kund. Häfta fast visitkort och komplettera med vad som ska ske i nästa steg, vilken kategori av kund det handlar om och hur uppföljningen ska se ut.

Kanske läge för att ta en bild av kunden? Fråga först!

Sätt igång direkt – efteråt

Arbetet börjar på riktigt när mässan är slut. Uppföljning av alla kontakter, utskick, avtal med mera måste få ta tid och resurser. Och det måste finnas utrymme att dra igång direkt efter hemkomst. Det är nu kunden är varm.

Själva utvärderingen av mässan ska i princip vara så enkel att det går att räkna igenom kontaktkorten från mässan, sätta rätt belopp i excel-kalkylen och nöjt se att värdet överstiger kostnaden MER än vad kalkylen angav i förväg. Och glöm för allt i världen inte att rapportera resultatet till chefen, styrelsen, organisationen och omvärlden.

Hjälp finns på nätet

Naturligtvis finns det hjälp att få. Det går att hitta checklistor på nätet som ger tips på vad som kan mätas och hur man sätter värde både på kvantitativa och kvalitativa mål.

Mässguru, www.massguru.se, är specialister på mässor och erbjuder rådgivning, utvärdering och utbildningar. Börja genom att titta på deras utvärderingsmodell som finns här: http://bit.ly/VvxWVY.

Den tyska mässbranschorganisationen, www.AUMA.de, Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., har tagit fram ett litet flash-program som hjälper till i arbetet. Programmet finns på http://bit.ly/VvvYVB. Pröva att lägga in ditt eget mässprojekt eller titta på de olika delarna i innehållet för att se möjliga vägar att analysera insatsen.

Tänkt före. Följ upp. Utvärdera.

/Mats

Vad tycker du? Kommentera gärna!