Avrapportering Evenemangsutredning Region Gotland

Ett av vårens uppdrag har nu avrapporterats till styrgrupen. På uppdrag av Almi Gotland har vi medverkat i att ta fram underlag för Region Gotlands evenemangsstrategi.

Intervjuerna pekar på att aktörerna efterlyser en tydlig strategi, transparens, konsekvens och samordning. Förslaget ska nu skruvas ihop och presenteras för aktörerna i slutet av juli. Politiska  beslut kommer i höst.

 

Vad tycker du? Kommentera gärna!