Börja här!

Kunden väljer ett resmål, en destination – ofta utifrån en egen bild av vad som väntar. Det gäller för ”platsen” att leverera en upplevelse som motsvarar förväntningarna och helst skapar ett mervärde. Många aktörer och personer inblandade och ofta finns ingen koppling mellan de olika delarna.

DestinationsArenan ska vara ett redskap i processen att utveckla destinationen och hitta rätt produkt till rätt kund. Det är en förändring som tar tid. Det behövs gemensamma strategier, förståelse, vilja och satsningar i företagen och kunskap för att nå ut till målgrupper och marknader.

Vi vill göra det lätt att komma igång. Vårt startpaket består av sex olika föreläsningar. Under två/tre timmar ger vi ett inspel till ett arbete som kan förändra och utveckla ditt företag/din destination. Det ingår alltid någon form av diskussion/workshop med deltagarna – oavsett om det är inom företaget/organisationen eller en rad intressenter på destinationen.

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara.

Du hittar våra startpaket i menyn uppe eller genom att klicka på bilderna nedanför.

Var vill du starta?