Go International

Funderar din destination/kommun på internationella marknader och målgrupper? Finns det redan en utpekad marknad/målgrupp som söker en produkt som kanske ska anpassas? Finns det en tydlig produkt som söker lämplig kund?

Vi hjälper dig att ställa frågorna och skapar en workshop med  inspiration, kunskap, analys och verkstad. Korta, inspirerande föreläsningar med konkreta exempel blandas med workshop-inslag som gör alla deltagare delaktiga i beslut om framtida satsningar.

 • Hur ser den internationelle kunden på vår produkt?
 • Är vi beredda att ta emot en internationell gäst?
 • Våga välja (och välja bort)

DestinationsArenan har lång praktisk erfarenhet från destinationsorganisation, hotell, incomingarrangör samt paketering mot grossist och konsumentled.

Workshop

Worshopen/föreläsningen finns i två varianter beroende på vilka som är deltagare.

 • Organisation, styrelse, personal, referensgrupp med grundläggande kunskap om arbete på internationell marknad. Strategiutveckling för prioritering kring marknad, målgrupp och produkt
 • Näringen. Fokus på en workshop där alla garanterat får säga sitt om
  • Marknad
  • Produkt
  • Tillgänglighet/försäljning

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara