I fotspåren

Fotspårsturism handlar om att gå i fotspåren av någon eller något. I takt med att vår mediekonsumtion så drastiskt förändrats har film, tv och litteratur blivit en allt större och viktigare påverkansfaktor på våra vardagsbeslut, inte minst när det gäller resor.

Hur kan din region dra fördel av den inspiration och påverkan som böcker, film och tv innebär på dagens och morgondagens besökare? Och låta fotspårsturismen bli en aktiv del i destinationens utbud?

Gotland har mer än 40 års erfarenhet av filmturism.  Vi har byggt upp vår kompetens under mer än tio år. Vi delar med oss av erfarenheter från Gotland där vi har många exempel från författare och filmprojekt. Hur gjorde vi? Och hur gör andra?

  • Rörligt bildmaterial
  • Pressresor
  • Rättighetsfrågor
  • Premiären
  • Långsiktigheten

Paketet innehåller en föreläsning och en kortare workshop.

Vi anpassar upplägget beroende på bakgrund och problemställning för destinationen. Två huvudtyper:

  1. Allmänt intresse för fotspårsturism. ”Vad kan vi fotspåra kring?”
  2. Ett tydligt case bildar ramen. ”Vad gör vi kring författaren/boken/filmen x”

Den avslutande workshopen är tänkt att ge både destination och deltagande företag konkreta steg att arbeta vidare med.

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara