Omvärlden

Förändring tar tid. Behövs det nya strategier för destinationen? En ny inriktning för att öka lönsamheten? Nya produkter som ger fler reseanledningar? En bra inledning när många behöver fundera i nya banor är att se något nytt, något annat och att ta hem och bearbeta kunskapen för att arbeta vidare.

Vår omvärldsföreläsning utgår från dig, och din situation. Vilka beslut står du och din destination inför? Är det gamla kunder som inte kommer? Är det produkten som ska passa för nya marknader och målgrupper?

Omvärld och trender innehåller alltid två delar:

  • Föreläsning utifrån din situation – hur ser omvärlden ut? Vad påverkar resandet?
  • Workshop: Vad vet jag som ingen annan vet? Vi trendspanar aktivt tillsammans kring några gemensamma frågeställningar.

Vi anpassar föreläsningen efter deltagare, destinationens företag, en strategisk grupp eller en styrelse i destinationsbolaget. Under två/tre timmar ger vi ett inspel till ett arbete som kan förändra och utveckla ditt företag/din destination. Föreläsningen avslutas med en workshop.

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara.