Resa / flytta

När en destination är intressant som resmål är den också intressant som boendeort. Det går att vara effektiv i marknadsföringen genom att tydligt och konsekvent föra ut en bild och ett budskap. Det handlar om så mycket mer än en slogan.

Det finns en tydlig linje mellan besökare, återvändare och inflyttare. DestinationsArenan utgår från arbetet med att sälja Gotland på vintern. Budskap och kanaler kan med lätthet anpassas för att också nå till presumtiva inflyttare.

Genom att skapa en helhetssyn och samsyn på dessa frågor kan man nå längre än genom separata insatser. Vi har testat redskapen!

Den här föreläsningen vänder sig främst till kommuner, destinationer och inflyttarorganisationer.

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara