Tänk bokning

Turismen är en komplex verksamhet som består av ett stort antal produkter och företag som interagerar för att skapa en upplevelse. Det enskilda företaget arbetar ofta utifrån att förbättra den enskilda produkten, marknadsföra och sälja den till så många som möjligt.

För kunden är den totala upplevelsen det viktiga; resenären ska resa-bo-äta-göra. En helhet som består av olika beståndsdelar. En viktig del för att köparen ska hitta produkten är att det finns informations- och bokningskanaler som både lockar till resan och ger förutsättningar för att köpa/konsumera resan.

Föreläsningen anpassas alltid utifrån målgrupp för att ge en bred översikt av dagsläget vad gäller tekniska lösningar och den ständigt pågående förändringen.

  • Reservationssystem, bokningssystem och paketering
  • Gränssnitt mellan företag, destination och globala system – det turistiska ekosystemet.
  • Vad kan jag göra själv och vad bör jag överlåta till andra.

Inspirerande exempel hämtas olika platser där vi varit delaktiga, men också från andra länder där man ligger före. Eller gör annorlunda.

Fast pris är 15 000,- + moms/föreläsning.

Faktiska resekostnader tillkommer. Vi lämnar ett fast pris på dessa kostnader så fort vi vet när och var vi ska vara