DestinationsArenan

Det börjar med en vilja. Att ta sig vidare, själv och tillsammans med andra. Kunden ser en plats , en destination, ett resmål. Vi som finns där redan måste beskriva, utveckla, sälja och ta emot. Så att det funkar för oss och de som kommer.

Gemensamt för aktörerna, företag, kommuner, regioner och organisationer är att destinationen är den gemensamma arenan. Spelregler och strukturer måste klaras ut så att alla förstår varandra. DestinationsArenan kan bidra med kompetens för att 1 + 1 ska bli 3.

För oss började det i mars 2012. Vi känner varandra och kompletterar varandra. Vi har jobbat gemensamt både hemma och borta. Vi är olika och kan dra i olika trådar.

Vi har samlat vår kunskap i DestinationsArenan AB

Vi delar gärna med oss!

Annamari och Mats