Avesta 2020 – förstudie kring destinationsutveckling

Avesta är porten till Dalarna. En industrikommun med många kvaliteter. Inom ramen för projektet Avesta 2020 görs nu en rad insatser inom olika områden för att lyfta kommunen. Alla med inriktningen att stärka Avesta med fler arbetsplatser och ökande befolkning.Porten

Ett av dessa områden handlar om Koppardalen – en industrimiljö vid Dalälven – och hur området ska kunna bli en tillväxtmotor. Här finns utrymme för olika verksamheter och en av dessa som förväntas kunna växa är Verket – Avesta Art. Den gamla järnbruksmiljön är idag både ett upplevelsemuseum och en årlig konstutställning av hög internationell klass.

För närvarande genomförs en förstudie av DestinationsArenan AB för att titta på hur Verket – Avesta Art skulle kunna bli en motor för konferenser och evenemang  i Verket/Koppardalen. Resultatet och förslagen ska presenteras i slutet av november 2013.

/Mats