Hur utvärderar du mässan: VGSVAHG-metoden?

Det är väl bara att erkänna, vi har varit där själva. Vi Gör Som Vi Alltid Har Gjort! Enkelt, smidigt, men kanske inte så mycket till analys av ett mäss-deltagande.

Hur gör vi då då?

Börja före

Oavsett om du besöker en mässa som deltagare eller utställare handlar det om att tydliggöra målen så att du efteråt kan värdera insatsen. Det finns checklistor att hitta på nätet som grund för att jobba fram egna mål. Det kan handla om

Läs mer