Friluftsliv – Näringsverksamhet som ställer krav på produktionsresurser

Naturen har ett stort värde där intressen ibland står emot varandra. Markägaren bedriver jord- och skogsbruk. Mineralföretagen vill bryta malm eller kalksten. Besökare, enskilt eller i grupp vill njuta, plocka och pricka. Naturen är också basen för vår biologiska mångfald där både flora och fauna behöver livsbetingelser som gör att mångfalden bevaras.

Läs mer