Avrapportering Evenemangsutredning Region Gotland

Ett av vårens uppdrag har nu avrapporterats till styrgrupen. På uppdrag av Almi Gotland har vi medverkat i att ta fram underlag för Region Gotlands evenemangsstrategi.

Intervjuerna pekar på att aktörerna efterlyser en tydlig strategi, transparens, konsekvens och samordning. Förslaget ska nu skruvas ihop och presenteras för aktörerna i slutet av juli. Politiska  beslut kommer i höst.

 

Strategi för turismen – Regionförbundet Örebro

Efter sex workshoppar i Kumla, Nora, Örebro, Laxå, Karlskoga och slutligen en regional i Örebro har 130 deltagare bråkat sina hjärnor, brutit sina tankar och spelat in massor av bollar på spelplanen.

Målet är att under hösten koka ner allt till en strategi för besöksnäringen i region Örebro – med gemensamt ansvarstagande från besöksnäring och offentligt, från region och kommuner, från destinationer och turistbyråer.

I den avslutande workshopen i Örebro 2013-05-08 började arbetet med att prioritera och stratifiera. Vid seminariet deltog såväl regionråd som regiondirektör – en nödvändig förankring  på högsta nivå.

Vi ser fram emot att se hur det landar i höst och säger Tack för att vi fick delta.

/Annamari och Mats

Iren LejegrenGruppsummeringToni ErikssonTankeverksamhetframsida